Vi använder Ultrarent vatten, som är det mest miljövänliga rengöringsmedlet som finns på marknaden och hjälper mot angrepp av smuts, alger och mögel. Vad är Ultrarent vatten? Det är precis som det låter, rent vatten! Vattnet kommer till genom en filtreringsprocess av vanligt vatten som gör att det avjoniseras, och får då unika egenskaper som inte vanligt vatten har.

Alla ämnen i naturen strävar att alltid återgå till sitt normala tillstånd, vilket betyder att när man använder Ultrarent vatten så kommer en process att sättas igång där det Ultrarena vattnet försöker gå tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Alltså vill det suga åt sig kalk, järn, salter och andra organiska material såsom fett (som man tidigare filtrerat bort) för att återgå till sitt tidigare tillstånd.

När man då har Ultrarent vatten på exempelvis olika fasader eller fönster så suger det åt sig smutsen på ytan för att komma åt de ämnena det behöver, det gör att smutsen försvinner från den önskade ytan. 

Ultrarent vatten är dessutom otroligt effektivt mot alger och mögel, då cellerna i dessa växter livnär sig på salt som finns i vätskor. Har man då Ultrarent vatten på dessa så fylls deras celler med vätska som ej innehåller något salt, vilket gör att alg- och mögelcellerna inte får i sig det salt och näring det behöver för att frodas, och då dör dessa celler ut.

Ultrerent vatten är helt utan kemikalier och anda tillsatser och det gör att det är 100% miljövänligt. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!